Ostali razpisi

Na podlagi 87.d člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ) se je s Sklepom o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja laboratorijske medicine, št. C2711-22-712301, začel postopek za podelitev javnega pooblastila za oddajo storitev iz javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja laboratorijske medicine.

Z javnim pooblastilom s področja laboratorijske medicine bo za dobo štirih let podeljena naslednja naloga:
I. izdajanje, podaljševanje in odvzem licenc specialistom medicinske biokemije;
II. izdajanje pravilnikov v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, s katerim se podrobneje uredi področje, izdajanja, podaljševanja in odvzem licence specialistom medicinske biokemije.

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na spletni strani Ministrstva za zdravje pod naslovom »Javni razpisi«.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022017.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za zdravje

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine