Ostali razpisi

Sprememba: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS – Razglasni del (drugo)

Cilj javnega razpisa je omogočiti:
a) kreiranje delovnih mest na področju kulturnih dejavnosti,
b) podporno izobraževalno okolje za pridobitev novih izkušenj in kompetenc, ki jim bodo omogočale lažji in bolj konkurenčni vstop na trg dela, na podlagi katerih se bo v 5-letnem obdobju dodatno izobrazilo v okviru 120-urnih modulov najmanj 344 oseb in zaposlilo prav tako najmanj 220 brezposelnih oseb iz
ciljne skupine mladih do vključno 29. leta, in sicer predvidoma je v letu 2021 načrtovanih: 52 novih zaposlitev (subvencij) v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji in 52 kandidatov, ki bodo vključeni v dopolnilna izobraževanja v specifičnih izobraževalnih modulih, ki jih bo izvedel JSKD v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji.
Prijavitelj javnega razpisa:
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine