Ostali razpisi

Sprememba: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/22 z dne 15. 4. 2022, nov dodatni prijavni rok za leto 2022 in spremembo Javnega razpisa

Nov prijavni rok za oddajo vlog za leto 2022:

a) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi (točka 22.1. iz zgoraj navedenega razpisa): Rok za prijavo je ponedeljek, 11. 7. 2022*.
* V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v drugem prijavnem roku bodo naknadno določeni dodatni roki za prijave, objavljeni v Uradnem listu RS.
JSKD si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.

Sprememba javnega razpisa:
Točka 6. Merila za izbor upravičencev se spremeni tako, da se glasi: Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje možno skupno število točk je 16. Izmed prijaviteljev, ki bodo z razpisom izpolnjevali vse pogoje, bodo izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer 51 prijaviteljev
z najvišjim številom točk v Vzhodni kohezijski regiji in 1 prijavitelj z najvišjim številom točk v Zahodni kohezijski regiji. V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog jih bo JSKD vključil v izobraževalni program pod pogojem, da v posamezni izobraževalni modul ni vključenih več kot 15 slušateljev, oziroma se bo v dogovoru
s kandidatom dogovoril za izobraževanje v modulu, ki ga je označil kot drugo možnost.

Točka 7.1. se spremeni tako, da se glasi: Za javni razpis – poziv 2022/2 z objavo v Uradnem listu RS z dne 10. 6. 2022 je na voljo 51 prostih mest za kandidate iz Vzhodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi in 1 prosto mesto za kandidata/-ko iz Zahodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi v okviru 12-ih razpisanih modulov.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022081.pdf

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine