Ostali razpisi

Sprememba: Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpis za pred- financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF, št. 3021-1/2022-SRRS-1

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpis za pred- financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF,
št. 3021-1/2022-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022 s spr. in dop. v št. 92/22 z dne 8. 7. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »UVODNA DOLOČILA«, podpoglavju oziroma točki 1.1 »VIŠINA SREDSTEV«, se besedilo po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 4.000.000 EUR, kot sledi na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022110.pdf

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine