Ostali razpisi

Spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7C 2021

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7C 2021 Krediti za
blažitev posledic epidemije COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53 z dne 9. 4. 2021, Ob-1860/21.
Spremeni se točka Javnega razpisa:
8. Roki za predložitev vlog Spremeni se četrti odstavek in po spremembi glasi:
Merilo za pravočasno oddano vlogo je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno oddane vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na
e-portal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.
Prijavitelj javnega razpisa:
Slovenski podjetniški sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine