Novice

On-line usposabljanje s področja davkov in računovodstva za potencialne podjetnike ter za mikro, mala in srednje velika podjetja

V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas SPOT svetovanje Koroška vabi na dvodnevno brezplačno usposabljanje preko spletne platforme ZOOM.


Kdaj?
 V sredo, 12. 5. 2021 in v četrtek, 13.5.2021 od 8.00 do 13.30

Izvajalka: Računovodsko izobraževanje,  Jana Galič s.p., Lamutova ulica 21, 8250 Brežice

PROGRAM IN VSEBINA DELAVNICE V SREDO, 12.5.2021:


8:00 do 13:00
– NORMIRANEC, DA/NE (Vstopni in izstopni pogoji, prednosti in slabosti, ki jih prinaša sistem »NORMIRANSTVA«, vedenje računovodskih evidenc ter razlike med ugotavljanjem davčne osnove kot razlike med dejanskimi prihodki in odhodki (problematika davčno priznanih odhodkov, uveljavljanje olajšav), oziroma z upoštevanjem normiranih odhodkov. 
– OSNOVE DDV (identifikacija za DDV- obvezna- prostovoljna, atipični zavezanci).
– POTNI NALOGI (kdaj, zakaj, pomen in vsebina, povezava z »DAVČNO UREDBO«).
– BONITETE (kaj je boniteta, kaj boniteta ni in kako so bonitete obdavčene).
13:00 do 13:30 RAZPRAVA (vprašanja udeležencev)
PROGRAM IN VSEBINA DELAVNICE V ČETRTEK, 13.5.2021:

8:00 do 13:00
– Temeljna računovodska izkaza – BILANCA STANJA (BS) IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI) -osnove (kaj prikazujeta, osnovne »postavke« BS in IPI (sredstva, viri, prihodki, odhodki,…) in katere informacije o poslovanju je mogoče iz njiju razbrati. Pomen kazalnikov. Kaj nam pove denarni tok?
– POGODBE Z ZUNANJIMI SODELAVCI (pravni in davčni vidik – obdavčitev):− pogodba o poslovodenju, prokura, podjemna pogodba, avtorska pogodba, pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev, študentsko delo, kratkotrajno delo.
– OBDAVČITEV POVRAČIL STROŠKOV V PRIMERU DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA (podjemna, avtorska, …).
– Izobraževanje bo podkrepljeno s primeri iz prakse

13:00 do 13:30 RAZPRAVA (vprašanja udeležencev)


TERMIN IN LOKACIJA:
Sreda in četrtek, 12.5.2021 in 13.5.2021 od 08.00 do 13.30 ure, online preko spletne platforme Zoom.
 
PRIJAVE: v prilogi
 
Rok za prijavo je najkasneje do ponedeljka, 10.5.2021. Število mest je omejeno.
 
Na navedenih kontaktih smo dosegljivi tudi za vsa dodatna vprašanja.
– e – naslov: spot.koroska@gmail.com
– telefon: 064 263 784 ali 064 277 968
 
Usposabljanje je za udeležence brezplačno.
 
Vljudno vabljeni!
 
Organizator dogodka:
SPOT svetovanje KOROŠKA
Za RRA Koroška d.o.o..
Danijela Uran, podjetniška svetovalka
 
 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«
 
 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine