Razpisi

Objava javnega razpisa za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji

RRA Koroška d.o.o. izvaja Garancijsko shemo za Koroško, ki so jo ustanovile občine Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica in Radlje ob Dravi.

V letu 2021 smo objavili Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji.


Upravičenci so: 
mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja, ki dostopajo do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, obratna sredstva in predfinanciranje projektov do 3 let.
Višina garancije: 50% za investicije in 80% za obratna sredstva in predfinanciranje projektov.
Razpisan kreditni potencial znaša 828.633 EUR.

Sodelujoče banke z naslednjimi pogoji:

– Hranilnica LON d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,50% pribitka.
– Delavska hranilnica d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,55% pribitka.
– NLB d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,80% pribitka.
 
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel.št. 059-085-180 (email: racunovodstvo@rra-koroska.si).
 
 
Rok za oddajo vlog
 
Razpis je odprt do 31. 12. 2021 oz. do porabe sredstev. 
 
Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. 
 
Popolne vloge bo obravnaval Kreditni odbor GSK praviloma enkrat mesečno. 
 

Razpisna dokumentacija je v priponki.

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine