Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt AGRO ZEMLJA in GOZD

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt AGRO ZEMLJA in GOZD, št. 3301-1/2023-SRRS-7, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 32/23 z dne 17. 3. 2023 s spr. in dop. v št. 135/23 z dne 29. 12. 2023, in sicer kot sledi:

I. V preambuli razpisa se Pravilnik o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.) nadomesti s Pravilnikom o dodeljevanju spodbud v kmetijskem in gozdarskem sektorju, sektorju ribištva in akvakulture ter na podeželju z dne 30. 1. 2024.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine