Novice

SPOT Svetovanje Koroška: Bliža se rok za izplačilo regresa za leto 2021

Delodajalci pozor! Kot določa 131. člen Zakona o delovnih razmerjih je potrebno  delavcem izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta oz. v primeru nelikvidnosti  se lahko v skladu s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti rok za izplačilo podaljša, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.
 
Spomnimo – pravica do izplačila regresa je sicer ena izmed temeljnih pravic delavcev in je vezana na pravico delavcev do letnega dopusta. Vsem delavcem, ki imajo priznano pravico do letnega dopusta pripada tudi pravica do izplačila regresa. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 131. členu  določa da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Minimalna plača, ki jo opredeljuje Zakon o minimalni plači; Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18 za leto 2021 znaša 1.021,24 € bruto, kar pomeni, da mora delodajalec v letu 2021 izplačati regres najmanj v višini 1.024,24 €. Po kolektivni pogodbi za posamezno dejavnost je lahko sicer določen tudi višji regres, ne sme pa biti nižji od minimalnega.  Izplačilo  najnižjega regresa je odvisno tudi od kolektivne pogodbe, ki je lahko ugodnejša za delavce v posameznih panogah.
 
Kadar je delavec zaposlen za krajši delovni čas (npr. prijava v zavarovanje za polovični delovni čas oz. 20 ur na teden) mu mora delodajalec izplačati polovico minimalnega regresa (torej najmanj 512,12€, če ni s kolektivno pogodbo določeno drugače).
 
To pa ne velja za tiste delavce, ki so zaposleni za krajši delovni čas po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali predpisih o starševskem varstvu – v teh primerih morajo delavci dobiti izplačan celoten regres!
 
Delavci, ki so se zaposlili med letom so upravičeni do izplačila  sorazmernega dela regresa – pripada jim  ena dvanajstina letnega regresa za vsak mesec zaposlitve, enako velja za odmero letnega dopusta.
 
Do katerega zneska je regres neobdavčen?
 
Zakon o dohodnini v 44. členu določa, da je regres v višini celotne zadnje znane povprečne plače v državi neobdavčen. Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, ter za nadure, in nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca. 
 
Glede na podatek da povprečna mesečna bruto plača za mesec marec 2021 znaša 2.009,50 €, izplačevalcem regresa torej do višine 2.009,50 € ni potrebno obračunati prispevkov in akontacije dohodnine. Če delodajalec izplača višji regres od povprečne bruto plače, bo razlika obremenjena s prispevki in obdavčena z dohodnino.  V kolikor podjetje izplača regres v več delih, se celotna višina regresa ugotavlja ob izplačilu zadnjega dela regresa.
 
Kako je z izplačilom regresa v primeru ukrepa (COVID-19) začasnega čakanja na delo?
 
Čakanje na delo ne vpliva na pravico delavca do izplačila regresa, saj je regres vezan na pravico do letnega dopusta, ki je opredeljena v pogodbi o zaposlitvi. Delavec, ki je čakal na delo doma je torej upravičen do enake višine regresa, kot je upravičen delavec, ki je delo normalno opravljal na delovnem mestu – seveda ob predpostavki, da sta oba zaposlena na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki vsebuje enake bistvene značilnosti, ki so relevantne za določilo višine regresa.
 
Za SPOT Svetovanje Koroška
 
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. 
 
Primož Mirkac, podjetniški svetovalec
 
 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine