Novice

Tudi uradno se je pričel projekt Pohorka

»Z odobritvijo evropskega sofinanciranja projekta Pohorka je bil storjen pomemben korak naprej pri prizadevanjih za vzdržen in sonaraven razvoj Pohorja. Z aktivnostmi, ki bodo trajale do sredine leta 2023, bomo naslavljali sedem kvalifikacijskih habitatnih tipov in šest kvalifikacijskih živalskih vrst na območju Natura 2000. S tem nadaljujemo in nadgrajujemo aktivnosti ter dobre prakse že izvedenih projektov na projektnem območju.
Prijavitelj projekta je RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d. o. o. Partnerji v projektu pa
 S projektom bomo:
  • Nadgradili bomo poznavanje ciljnih vrst in habitanih tipov.
  • Izboljšali bomo strukture bistvenih gozdnih, vodnih in travniških habitatov.
  • Pilotno bomo izvajali neposredni nadzor v naravi.
  • S sanacijo planinskih poti bomo omejevali neželene vplive na naravo.
  • Z nadgradnjo interpretacije na Kopah, Rogli in Treh Kraljih bomo približali varstvo narave obiskovalcem.

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine