Ostali razpisi

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2023

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, v okvirni višini 8.316.000 EUR, in sicer se razpiše:
– za področje športnih programov: 6.230.400 EUR,
– za področje razvojne dejavnosti v športu:
1.177.000 EUR,
– za področje organiziranosti v športu:
220.000 EUR,
– za področje športnih prireditev in promocije športa: 605.000 EUR,
– za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 83.600 EUR.

Znotraj področja športnih programov se razpiše:
– za tekmovalni šport: 5.295.800 EUR, od tega 2.912.700 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in 2.383.100 EUR za vrhunski šport;
– za šport za vse: 903.400 EUR, od tega 451.700 EUR za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, 45.200 EUR za obštudijske športne dejavnosti,
306.500 EUR za športno rekreacijo in 100.000 EUR za šport starejših;
– za šport invalidov: 31.200 EUR, od tega 18.700 EUR za pilotske programe povezovanja športnih invalidskih društev ter nacionalnih panožnih športnih zvez in 12.500 EUR za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022135.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Fundacija za šport

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine