Novice

Posvet o problematiki voženj z motornimi vozili v naravnem okolju Pohorja

V organizaciji Partnerstva za Pohorje, katerega član je tudi RRA Koroška, je v torek, 25. 10. 2022, v Mislinji potekal posvet o problematiki voženj z motornimi vozili v naravnem okolju Pohorja.

Na Pohorju še posebej perečo težavo predstavlja stihijska vožnja z motokros/enduro motorji, štirikolesniki ter motornimi sanmi. Na posvetu, ki se ga je udeležilo okoli 70 udeležencev, je bilo izpostavljeno, da se kljub številnim pobudam in pozivom stroke, lokalnih oblasti in civilne družbe ključne spremembe na državni ravni še niso zgodile. Poglavitna razloga sta verjetno pomanjkanje politične volje ter šibko medsektorskega sodelovanja na državni ravni.

Posvet se je sklenil s sklepom, da delovna skupina v okviru Partnerstva za Pohorje zbere dosedaj znane pobude ter oblikuje konkretne predloge. Ti bodo kot enoten poziv naslovljeni na Vlado Republike Slovenije.

Foto: arhiv RRA Koroška

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine