Ostali razpisi

Javni razpis za finančni produkt – AGRO PF

Finančni produkt AGRO PF je po vsebini premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi, pri čemer Sklad daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih ali območjih avtohtonih narodnih skupnostih.

Produkt ne vsebuje elementov državnih pomoči.

1.1 Višina in vir sredstev: Skupni razpisani znesek posojilnega produkta AGRO PF je 5.000.000 EUR in je financiran iz virov Sklada.

Finančni produkt je namenjen premagovanju časovnih razlik pri denarnih tokovih kmetij, pri čemer se prednostno podpirajo vlagatelji z izkušnjami pri izvajanju projektov iz nepovratnih virov.

Finančni produkt AGRO PF je namenjen kmetijam na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer pa imajo prednost območja z nižjo razvitostjo in območja avtohtonih narodnih skupnosti.

Posojilna sredstva tega produkta so namenjena pred-financiranju posameznih projektov, s katerimi bodo doseženi cilji, ki so opredeljeni v okviru posameznih programskih usmeritev javnega razpisa oziroma ukrepa, iz katerega izhajajo dodeljena evropska in/ali nacionalna nepovratna sredstva.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023028.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine