Ostali razpisi

Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027 (referenčna številka: 4300-31/2022)

Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim ciljem:

Prednostna naloga 1: odpornejša in bolj trajnostna regija
– Specifični cilj 1: spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj in odpornosti na nesreče
– Specifični cilj 2: spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo

Prednostna naloga 2: sposobnejša in bolj konkurenčna regija
– Specifični cilj 1: razvoj znanj, spretnosti in kompetenc za delo in življenje
– Specifični cilj 2: trajnostni gospodarski razvoj, ki temelji na kulturnih in turističnih potencialih

Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelovanja
– Specifični cilj 1: krepitev usklajevanja in sodelovanja med institucijami
Projekti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost intervencijske logike projekta (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, kazalnikov učinka (outputov) in pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem in kazalniki programa.
Podrobni opis vsebine vsake prednostne naloge in specifičnih ciljev programa, vključno z ukrepi in ciljnimi skupinami, je na voljo v 2. poglavju IP SI-AT dokumenta. Da bi bil vaš projekt skladen s programom, je treba prebrati in upoštevati opis v okviru vsake prednostne naloge in pripadajočega specifičnega cilja.

V skladu s pogoji tega javnega razpisa se projektni predlog lahko nanaša le na eno od navedenih prednostnih nalog in en specifični cilj programa, tudi če nekatere dejavnosti projekta spadajo v drugo prednostno
nalogo.

Več: www.si-at.eu    

https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022157.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine