Ostali razpisi

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev

Koncedent Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, bo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvaja ministrstvo, z odločbo podelila dve koncesiji za celotno območje Republike Slovenije za obdobje 2 leti, in sicer eno za Sklop A in eno za Sklop B.

Koncesijsko razmerje se prične izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesija je neprenosljiva. Po koncu koncesijskega razmerja je koncesionar dolžan koncedentu predati vse datoteke in vso dokumentacijo za celotno koncesijsko obdobje, vezano na opravljanje javne službe.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022157.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine