Ostali razpisi

Javni razpis za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč; A – AGRO ZEMLJA

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu in gozdarstvu, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

– spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri,
– povečanje samooskrbe s hrano.

1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča:
– povabilo k oddaji vloge,
– seznam prilog,
– predlogo opisa projekta,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja.

Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi: https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Sprememba Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne

Preberi »
Skoči do osrednje vsebine