Ostali razpisi

Javni razpis za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe; A – AGRO INVEST

Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj

– spodbujanje primarne kmetijske pridelave za prilagajanje podnebnim spremembam, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer

ali standardov za dobro počutje živali,

– Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
– Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev,
– Spodbujanje zaposlitvenih možnosti.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022081.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine