Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev

Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je, v skladu z ZSDV, povečanje digitalne vključenosti prebivalstva Republike Slovenije, konkretno otrok in mladih. Javni razpis sofinancira izvedbo programov neformalnega usposabljanja za spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo ter pridobivanje digitalnih kompetenc do 6. ravni po okviru digitalnih kompetenc za državljane (DigComp 2.2).

Predmet javnega razpisa je skladen z načelom ciljnih skupin in stopnjevitosti digitalnih kompetenc iz 4. člena ZSDV, ki določa, da morajo biti ukrepi za spodbujanje digitalne vključenosti usmerjeni v tiste ciljne skupine, ki kažejo največje odstopanje, ter tiste, »pri katerih je mogoče pričakovati, da bo dvig ravni digitalnih kompetenc omogočil največji družbeni napredek.«

Na podlagi zgoraj omenjenega načela so predmet razpisa programi usposabljanj za otroke in mlade ter sofinanciranje aktivnosti na področjih, ki so razdeljeni v naslednje tri sklope:
– Sklop A: IKT vsebine za dekleta in ženske;
– Sklop B: Napredne digitalne tehnologije;
– Sklop C: Dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih.

Več info: https://www.mdp.gov.si/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine