Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v obdobju od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2025, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/22 z dne 25. 3. 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), in sicer se zaradi zamikanja izbora bilateralnih projektov:

1. V naslovu in besedilu točk 2., 7. in 8. javnega razpisa datum »31. 3. 2025« nadomesti z datumom »30. 6. 2025«.
2. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
3. Sprememba javnega razpisa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Prijavitelj javnega razpisa:

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno
in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine