Ostali razpisi

Spremembo 9. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

1. V 9. javnem razpisu za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene
krožnemu gospodarstvu (Uradni list RS, št. 26/22; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici z naslovom »Obdobje vlaganja vlog na javni razpis:«, besedilo »25. maja« nadomesti z besedilom »14. julija«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022067.pdf

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine